Sygnaliści

Chroń tych, którzy chronią Ciebie!


Świadomi istotnej roli sygnalistów (ang. whistleblowers) w eliminowaniu nadużyć zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, pragniemy zaprosić każdą osobę, instytucję i podmiot gospodarczy do przyłączenia się lub wsparcia kampanii społecznej pod nazwą „Sygnaliści. Chroń tych, którzy chronią Ciebie”, prowadzonej na rzecz ochrony sygnalistów i poprawy poziomu świadomości społecznej na ten temat.

W ramach niniejszego przedsięwzięcia podejmujemy aktywne działania informacyjne mające na celu przybliżenie problematyki whistleblowingu jak najszerszej grupie odbiorców, a także zachęcenie do podejmowania w tym zakresie efektywnych działań. Tylko wspólne zaangażowanie w poprawę sytuacji sygnalistów w Polsce umożliwi efektywniej zapobiegać patologiom trawiącym nasz kraj w różnych obszarach jego funkcjonowania.

Zachęcamy również do wspierania działań na rzecz ochrony sygnalistów powadzonych przez inne podmioty, takie jak np. Fundacja Batorego (www.sygnalista.pl), która od lat podejmuje wysiłki by poprawić sytuację sygnalistów w Polsce.

Partnerzy kampanii